УСТАВ


Прочетете У С Т А В НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО" – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ в .pdf формат