Правилник


Прочетете П Р А В И Л Н И К ЗА АРБИТРАЖ, ПОМИРЕНИЕ И МЕДИАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО" – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ в .pdf формат