Адрес на Международния арбитражен съд

 

Гр. София

П.К. 1000

ул. „Цар Шишман, № 5, етаж 2

Телeфон Секретариат: +359 876 44 90 05

Секретар – Дария Йорданова, тел.: +359 883 40 52 60
 

 

Деловодна система