Арбитри по вътрешни дела

 

 1. Проф. д-р Александър Янков (неактивен)

 2. Проф. д-р Иван Владимиров (неактивен)

 3. Проф. д-р Николай Натов - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право (неактивен)

 4. Доц. д-р Боряна Мусева - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

 5. Доц. д-р Васил Пандов - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

 6. Доц. д-р Михаил Станков - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

 7. Д-р Ясмина Андреева

 8. Д-р Теодора Ценова

 9. Д-р Станислав Йордански

 10. Д-р Дафина Сърбинова

11. Александър Иванов

12. Васил Байчев

13. Георги Григоров

14. Захари Янакиев

15. Николай Бандаков

16. Цветан Крумов

17. Михаела Попсавова

18. Недко Добрилов (неактивен)

19. Явор Маноилов

20. Кристина Любенова

21. Виолета Дикова

22. Милена Плочева

 

Арбитри по международни дела

 1. Проф. д-р Александър Янков - Република България
 (неактивен)

 2. Проф. д-р Иван Владимиров - Република България
 (неактивен)

 3. Проф. д-р Николай Натов - Република България.
 Заместник-председател на Международния арбитражен съд
 при Института по международно частно право (неактивен)

 4. Проф. д-р Михаел Мартинек – Федерална Република Германия

 5. Проф. д-р Андреас Келерхалс – Конфедерация Швейцария.
Председател на Международния арбитражен съд при Института по международно частно право

 6. Проф. д-р Александер Белохлавек – Чешка република

 7. Проф. д-р Стивън Плоткин – Съединени Американски Щати

 8. Проф. д-р Евангелос Василакакис – Република Гърция

 9. Проф. д-р Щефан Хобе – Федерална Република Германия

10. Проф. д-р Гийермо Палао – Кралство Испания

11. Проф. д-р Карлос Есплугес – Кралство Испания

12. Д-р Естер Нагели – Конфедерация Швейцария

13. Д-р Карл Пьорнбахер – Федерална Република Германия

14. Доц. д-р Боряна Мусева - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

15. Доц. д-р Васил Пандов - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

16. Доц. д-р Михаил Станков - Заместник-председател на
   Международния арбитражен съд при
   Института по международно частно право

17. Д-р Ясмина Андреева - Република България

18. Д-р Теодора Ценова - Република България

19. Д-р Станислав Йордански - Република България

20. Д-р Дафина Сърбинова - Република България

21.  Александър Иванов – Република България

22.  Васил Байчев - Република България

23.  Виолета Дикова – Република България

24.  Георги Григоров – Република България

25.  Николай Бандаков – Република България

26.  Цветан Крумов – Република България

27.  Явор Маноилов – Република България